Zdravá duša školy 2021

Posledný rok ukázal, že starostlivosť o duševné zdravie nevyhnutne patrí aj do prostredia škôl..

Školskí psychológovia aj poradcovia z liniek pomoci hovoria o narastajúcom počte pedagógov, ktorí vyhľadávajú ich odbornú pomoc a rady pri prežívaní vlastnej životnej situácie a situácií vznikajúcich na pôde školy.

V Nadácii Orange si želáme, aby v školách pôsobili spokojní učitelia a učiteľky a boli tak príkladom a inšpiráciou žiakom a študentom. Preto otvárame pilotný ročník grantového programu Zdravá duša školy.

Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov.

V grantovom programe podporíme projekty materských, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové programy venujúce sa týmto témam:

 

  • vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov – v pedagogickom tíme, s vedením školy,
  • prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov, zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, asistentiek/tov učiteľa,
  • vzdelávanie v psychologických technikách, metódach práce s deťmi a mladými, výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností,
  • špecifické aktuálne témy identifikované na základe zistení a prieskumov 
  • potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

HRV biofeedback vie byť zaujímavým rošírením ponuky služieb a možno ho intregrovať ako súčasť IT vzdelávania na škole pre žiakov so špeciálnymi potrebami, rovnako tak s rodičmi a učiteľmi. Je to výborná pomôcka k urýchleniu nácviku relaxácie, zníženia aktivity sympatického nervového systému a tiež zaujímavý a hravý spôsob ako priblížiť a na vlastné oči ukázať vplyv stresu na naše telo.

Projekty sú určené pre tímy pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl.

Na nový grantový program sme vyčlenili celkovú sumu 40 000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné získať grant v max. výške 2 000 EUR a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole grant v max. výške 4 000 EUR. Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

Projekty je možné predkladať do 16. novembra 2021.
Výsledky grantového programu vyhlásime 7. decembra 2021.

Všetky bližšie informácie nájdete na: https://www.nadaciaorange.sk/sk/zdrava-dusa-skoly/

 

Ochrana osobných údajov

Reklamačné podmienky

Obchodné podmienky