HRV biofeedback pri posttraumatickej stresovej poruche (PTSD)

Vplyv biofeedbacku respiratórnej sínusovej arytmie na srdcovú variabilitu a symptómy PTSD. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2009 Jun;34(2):135-43. Epub 2009 Apr 25. Zucker TL, Samuelson KW, Muench F, Greenberg MA, Gevirtz RN. (Alliant International University,San Diego, CA, USA. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)


Posledné štúdie objavili signifikantný vzťah medzi posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a nízkosu srdcovou variabilitou (HRV), ktorá je biomarkerom dysregulácie autonómneho nervového systému. Výskum poukazuje na to, že biofeedback respiratórnej srdcovej arytmie (RSA) zvyšuje HRV a tým znižuje s tým spojené patologické symptómy. Táto kontrolovaná pilotná štúdia porovnávala HRV (RSA) biofeedback s progresívnou svalovou relaxáciou (PSR) ako adjuvantná intervencia pre 38 pacientov so symptómami  PTSD v rámci liečby na závislosť.

Obidvom skupiny boli otestované pred a 4 týždne po intervencii. Ukázalo sa, že HRV biofeedback skupina mal po liečne signifikantne výraznejšie zlepšenie preukazujúce sa v redukcii depresívnych symptómov a tiež vo zvýšení srdcovej variability a tým aj zlepšením rovnováhy autonómneho nervového systému. Obidve skupiny signifikantne zlepšili sympt´omy PTSD aq tiež insomniu a bol tiež pozorovaný štatistický trend zníženého cravingu u HRV skupiny. Zvýšenie HRV bolo signifikantne spojené s poklesom symptómov postr-traumatickejporuchy. Celkovo možno povedať, že výsledky poukszujú ns účinnosť RSA biofeedbacku u ľudí s PTSD.

Celý článok v angličtine.

HRV biofeedback a jeho použitie v terapii úzkosti

Materiál prednesený na konferencii v Jesenníkoch MUDR. Mirkom Novotným a PhDr. Milošom Šlepeckým.

Pre prehliadnutie dokumentu  kliknite tu.

emWave pomáha znižovať chronickú bolesť

emWave® Desktop a emWave PSR® sú súčasťou programu na znižovanie chronickej bolesti v medicínskych centrách ako Kaiser Permanente, University of North Carolina at Chapel Hill a mnohých ďalších. Keď sa pacienti s chronickou bolesťou  naučia zručnostiam sebaregulácie a vnútornej bdelosti (internal awareness skills), dokážu obvykle znížiť úroveň bolesti a zlepšiť svoj pocit pohody. V Kalifornii  poisťovne preplácajú cenu emWave Desktop a emWave PSR pre zranených robotníkov ako spôsob na zníženie bolesti a rýchlejší návrat do pracovného procesu.  

Možnosti využitia skríningových nástrojov na včasnú detekciu distresu u onkologických pacientov

Initial report on two trial projects using the brief symptoms inventory (BSI)- 18 as a screening instrument to detect distress earlier in cancer patients.

Dr. Morry Edwards, Ph.D. Director of Mind-Body Connections Program, Center for Cancer Care, Goshen IN and Director of Psychological Services, Kalamazoo Hematology and Oncology, Kalamazoo, MI

The Brief Symptoms Inventory (BSI)- 18 is an inexpensive and effective screening instrument to detect cancer patients who could be at risk for significant psychosocial distress. When used early after cancer diagnosis, the BSI- 18 may enable clinicians to offer interventions that may prevent complications arising from psychosocial distress and be more easily accepted by the patient. One set of norms for the BSI- 18 has been developed using a sample of oncology patients. Four factors were isolated: Somatization (SOM), Depression (DEP), Anxiety (ANX), and Global Severity (GSI). Appropriate cutoff scores have been differentiated by gender and criteria for a positive “case” has been set at a score of > 63 on the GSI or any two subscales where the T- score is > 63. Two pilot projects have been initiated to explore the utility of the BSI- 18 for detecting at risk patients and offering timely referrals to social work, psychology, psychiatry, pastoral care, or psychotrophic medication through the oncologist. One setting is a community cancer clinic at a hospital, which receives 40-50 new treatment patients a month. The other is a solo practitioner with a high ongoing referral base. It is hoped that the use of this screening instrument will be incorporated as a standard part of the intake process and may also have utility as an outcome measure. This poster presentation will address the benefits and problems with implementation.

HRV biofeedback a relaxačné techniky u onkologických pacientov

 

Dr. Morry Edwards, Ph.D. Director of Psychological Services, West Michigan Cancer Center and Kalamazoo Hematology and Oncology, Kalamazoo, MI and Center for Cancer Care, Goshen, IN


HRV biofeedback sa ukázal ako efektívny spôsob učenia ľudí spôsobom, ako získať vyššiu kontrolu nad vlastnými fyziologickými funkciami a ako určiť objektívnu úroveň telesného uvolnenia. HRV biofeedback môže byť veľmi nápomocný pre pacientov s nádorovými ochoreniami v mnohých situáciách, keď majú pocit, že strácajú nad vecami kontrolu a cítia sa depresívni. Ako veľmi vhodný na zvládnutie i obsluhu sa ukázal biofeedback s využitím variability srdcovej frekvencie a to konkrétne systém s názvom emWave PC® a technika s názvom Zamknutie srdca (Heart Lock-In) vyvinutá pánom Doc Childre vo firme Heart Math Institute. Pacienti môžu využávať niekoľko rôznych spôsobov zobrazovania späútnej väzby na obrazovke svojho počítača a pozorovať tak zmeny vo variabilite vlastnej srdcovej frekvencie. Keďže tieto techniky dokážu navodiť zmenu pomerne rýchlo, možno sa im naučiť v priebehu 4 - 6 sedení a zovšeobecniť ich použitie na množstvo praktických situácií ako sú vizity na oddelení, vyšetrenia, chemoterapia, rádioterapia a mnohé ďalšie stresové situácie.

Ochrana osobných údajov

Reklamačné podmienky

Obchodné podmienky