Vytlačiť

HRV biofeedback a relaxačné techniky u onkologických pacientov

 

Dr. Morry Edwards, Ph.D. Director of Psychological Services, West Michigan Cancer Center and Kalamazoo Hematology and Oncology, Kalamazoo, MI and Center for Cancer Care, Goshen, IN


HRV biofeedback sa ukázal ako efektívny spôsob učenia ľudí spôsobom, ako získať vyššiu kontrolu nad vlastnými fyziologickými funkciami a ako určiť objektívnu úroveň telesného uvolnenia. HRV biofeedback môže byť veľmi nápomocný pre pacientov s nádorovými ochoreniami v mnohých situáciách, keď majú pocit, že strácajú nad vecami kontrolu a cítia sa depresívni. Ako veľmi vhodný na zvládnutie i obsluhu sa ukázal biofeedback s využitím variability srdcovej frekvencie a to konkrétne systém s názvom emWave PC® a technika s názvom Zamknutie srdca (Heart Lock-In) vyvinutá pánom Doc Childre vo firme Heart Math Institute. Pacienti môžu využávať niekoľko rôznych spôsobov zobrazovania späútnej väzby na obrazovke svojho počítača a pozorovať tak zmeny vo variabilite vlastnej srdcovej frekvencie. Keďže tieto techniky dokážu navodiť zmenu pomerne rýchlo, možno sa im naučiť v priebehu 4 - 6 sedení a zovšeobecniť ich použitie na množstvo praktických situácií ako sú vizity na oddelení, vyšetrenia, chemoterapia, rádioterapia a mnohé ďalšie stresové situácie.