Vytlačiť

HRV biofeedback pri posttraumatickej stresovej poruche (PTSD)

Vplyv biofeedbacku respiratórnej sínusovej arytmie na srdcovú variabilitu a symptómy PTSD. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2009 Jun;34(2):135-43. Epub 2009 Apr 25. Zucker TL, Samuelson KW, Muench F, Greenberg MA, Gevirtz RN. (Alliant International University,San Diego, CA, USA. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)


Posledné štúdie objavili signifikantný vzťah medzi posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a nízkosu srdcovou variabilitou (HRV), ktorá je biomarkerom dysregulácie autonómneho nervového systému. Výskum poukazuje na to, že biofeedback respiratórnej srdcovej arytmie (RSA) zvyšuje HRV a tým znižuje s tým spojené patologické symptómy. Táto kontrolovaná pilotná štúdia porovnávala HRV (RSA) biofeedback s progresívnou svalovou relaxáciou (PSR) ako adjuvantná intervencia pre 38 pacientov so symptómami  PTSD v rámci liečby na závislosť.

Obidvom skupiny boli otestované pred a 4 týždne po intervencii. Ukázalo sa, že HRV biofeedback skupina mal po liečne signifikantne výraznejšie zlepšenie preukazujúce sa v redukcii depresívnych symptómov a tiež vo zvýšení srdcovej variability a tým aj zlepšením rovnováhy autonómneho nervového systému. Obidve skupiny signifikantne zlepšili sympt´omy PTSD aq tiež insomniu a bol tiež pozorovaný štatistický trend zníženého cravingu u HRV skupiny. Zvýšenie HRV bolo signifikantne spojené s poklesom symptómov postr-traumatickejporuchy. Celkovo možno povedať, že výsledky poukszujú ns účinnosť RSA biofeedbacku u ľudí s PTSD.

Celý článok v angličtine.