Vytlačiť

Ako funguje ušný senzor?

Ušný senzor je pletyzmograf. Prostredníctvom infračerveného svetla meria prietok krvi v ušnom laloku. Tento signál potom posiela do počítača, kde sa vypočítava interval medzi údermi srdca (s presnosťou na milisekundy) a z týchto údajov potom vzniká graf srdcovej variability.