Vytlačiť

emWavePro - domáci biofeedback

emwave desktopVýskum inštitútu HeartMath ukázal, že emócie ovplyvňujú vzorce nášho srdcového rytmu. Analýza srdcovej variability (Heart Rate Variability - HRV), alebo tzv. srdcových rytmov je uznávaným a smerodajným, neinvazívnym ukazovateľom toho, ako funguje spojenie medzi mozgom a srdcom. Odráža tiež dynamiku autonómneho nervového systému, ktorý je obzvlášť citlivý na zmeny v emočných stavoch.

EmWave Pro je software a hardware program (označovaný aj ako domáci HRV biofeedback), ktorý sníma údaje o srdcovom rytme cez ušný senzor, ktorý je pripojený na počítač. Program tieto informácie prevádza do užívateľsky príjemnej a zrozumiteľnej grafickej podoby na obrazovke počítača.

 

 

Vyššia koherencia = Menej stresu a vyšší výkon

S prístrojom emWave, sa naučíte vybudovať obranu proti stresu tým, že dosiahnete stav optimálneho výkonu nazývaný "koherencia". Koherentný stav je duševný stav, ktorý ľudia zažívajú, keď sú "zosynchronizovaní", prípadne keď sa nachádzajú v tzv."zóne" - t.j. keď srdce, mozog a nervový systém pracujú v rovnováhe. Zmeny vo vašom srcovom rytme môžete vidieť okamžite na obrazovke svojho počítača. V skratke povedané: Byť v stave koherencie znamená mať viac energie a menej stresu. Pravidelným používaním emWave Desktop môžete tiež výrazne skrátiť čas potrebný na nácvik relaxácie, prípadne na zvládanie emočne náročných situácií.

 

Senzor

Pogumovaný a odolný ušný senzor kontinuálne monitoruje Váš pulz a posiela informácie do počítača

 

Ľahké používanie

Informácie zo senzora sú spracované a zobrazené na obrazovke v grafe zobrazujúcom váš pulz v reálnom čase, zmeny srdcového rytmu (HRV) a stupeň koherencie - rovnováhy.

 emwave mac bar

Na vlastné oči sa presvedčite, ako sa mení Váš srdcový rytmus: Ako sa postupne naučíte dostať do stavu synchronicity, uvidíte že sa Váš srdcový rytmus stáva menej zubatý a nepravidelný a postupne sa stáva viac oblý harmonický. Program analyzuje Vaše výsledky a ukazuje akumulované skóre koherencie - rovnováhy, a tzv. "Zónu", do ktorej by ste sa mali dostať.

 

emWave Pro Interaktívne hry

Zahrajte sa interaktívne hry, ktoré reagujú na stav vašej psychickej pohody - koherencie. Hry poskytujú zábavný spôsob ako zaujať najmä deti, ale tiež ľudí rôzneho veku a hravou formou ich naučiť ovládať svoju fyziológiu, zlepšiť sústredenosťa učenie, zvýšiť schopnosť sústredenia a tým tiež celkovú emočnú rovnováhu.

 PRD-emwave-pc-scrgame1SPRD-emwave-pc-scrgame2SPRD-emwave-pc-scrgame3SPRD-emwave-pc-scrvis1S

 

emWave Pro Emočný vizualizér Pozrite sa vlastným emóciám do očí...

Prežite zaujímave vizuálne zmeny spolu so zmenou svojich pocitov. Čím viac koherentný a pozitívne naladený budete, tým viac farieb a pohybu na obrazovke uvidíte. 

 PRD-emwave-pc-scrvis2SPRD-emwave-pc-scrvis3SPRD-emwave-pc-scrvis4S

 

 

Zrekapitulujte si svoje sedenie

progressKaždé sedenie môže byť uložené do počítača, môžete si ho neskôr pozrieť a tiež vytlačiť tak, aby ste mohli pozorovať svoj pokrok vo vytváraní fyziologickej rovnováhy a synchronizácii mozgu so srdcom. Program tiež umožňuje ukladanie a vedenie samostatných účtov pre viac používateľov, čím je vhodný aj pre klinické použitie v ambulanciách.

 

Výskum spoločnosti HeartMath ukázal, že emócie sa odrážajú v zmenených vzorcoch srdcového rytmu. Analýza variability srdcovej frekvencie (HRV) je uznávanou, neinvazívnou metódou merania vzťahov medzi mozgom a srdcom a tiež dynamiky autonómneho nervového systému. EmWave PC systém bol navrhnutý pre ľudí tak, aby im pomohol rýchlejšie sa zbaviť následkov stresu, rýchlejšie obnoviť zdravie a tiež s cieľom prevencie, riadenia a odstraňovania negatívnych vplyvov stresu.

Sme jediným autorizovaným predajcom pre Slovensko.